Denison leiderschapsontwikkeling 360

The Denison leiderschapsontwikkeling 360 meet de prestaties van een leider op basis van 12 leiderschap gedragskenmerken die gekoppeld zijn aan goed presterende bedrijfsculturen. Deze 360 -graden-beoordeling is gebaseerd op het Denison-modelen vergelijkt de leiderschaps- en managementvaardigheden van een individu met die van leiders in andere organisaties. benchmarks an individual’s leadership and management skills to those of leaders in other organizations.

Door middel Denison leiderschapsontwikkeling 360 360 leiders in staat om hun eigen prestaties te vergelijken met die van collega's en uitdagingen en kansen in waargenomen sterktes. Zo kunnen zwaktes en kwaliteiten worden geïdentificeerd.

De DLDS 360 enquête

Deze enquête van 96 vragen gebruikt feedback vanuit een aantal verschillende perspectieven, waaronder die van leidinggevenden, collega’s, medewerkers en anderen.De enquête is gebruiksvriendelijk en wordt online uitgevoerd. Het duurt ca. 15-20 minuten om in te vullen. Via een dashboard kunnen betreffende leiders zelf respondenten uitnodigen en het enquêteproces beheren. De DLDS 360 wordt in meerdere talen aangeboden.

DID YOU KNOW?
The Denison Leadership Development 360 Survey
(DLDS 360) is available in over 20 languages!

De resultaten

Denison maakt gebruik van normatieve scoring om de resultaten te presenteren. De individuele enquêtegegevens worden gebenchmarkt tegen onze wereldwijde database van meer dan 14.000 leiders (uit een groot aantal industrieën, functies, managementniveaus en looptijden). Op basis daarvan wordt een grafische profielen opgesteld waarbij de resultaten zijn weergeven in percentielscores.

Een samenvattend verslag bestaat uit:
  • Grafische rapportages die uw eigen zelfbeeld onderling vergelijken met resp. de respondenten groepen van; uw meerderen (uw leidinggevende(n)/superieuren), collega’s, medewerkers, ‘anderen gecombineerd’ (alle bovenstaande categorieën gezamenlijk)
  • Rapportage van uw individuele scores op elk van de vragen, een zogenaamd line-itemrapport met de samenvatting van de 10 hoogst en laagst scorende items volgens de categorie ‘Gecombineerde anderen’
  • Een verslag over de individuele uitdagingen en kansen, waarin de sterke en zwakke punten en de onderschatte en overschatte vaardigheden en capaciteiten worden aangegeven
  • Een verslag met opmerkingen, die door de respondenten zijn ingevuld

Organisaties hebben Denison leiderschapsontwikkeling 360 om hun leiders te helpen bij:

  • Het identificeren van individuele sterktes en zwaktes en het opstellen van een actieplan voor leiderschapsontwikkeling
  • Het begrijpen van de leiderschap sterktes en zwaktes op groeps- of organisatie niveau
  • Het verkrijgen van inzicht in hoe specifieke vaardigheden en praktijken effect hebben op de prestaties van het leiderschap
  • Het verder ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden die nodig zijn voor aanpassing aan een steeds veranderende omgeving
  • Het betere begrijpen van de rol als leider en het effect leiderschapsvaardigheden bij het creëren van een high-performance cultuur

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing, you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

nl_NLNL