ENQUÊTES OVER ORGANISATIECULTUUR

Hoe uitgelijnd is uw organisatiecultuur?

Verander uw cultuur om uw prestaties te verbeteren.

Het uitvoeren van een Denison organisatiecultuur onderzoek geeft een duidelijk beeld van wat uw organisatie moet doen om beter te kunnen presteren. Het Denison onderzoek vergelijkt uw resultaat met een wereldwijde benchmark met daarin meer dan 1.000 organisaties die u een uitgangspunt biedt om toekomstige verbeteringen aan af te meten.

Gebaseerd op jarenlange research heeft Denison Consulting vier belangrijke drijfveren voor high-performance geïdentificeerd:Missie, Aanpassingsvermogen, Betrokkenheid, en Consistentie.Het Denison-cultuurmodel meet deze vier drijfveren en geeft deze weer in vier primaire kleuren. Hoe deze vier gebieden scoren in het cultuuronderzoek geeft aan waar de focus moet liggen. Simpel gezegd, hoe meer kleur, hoe beter de resultaten.

Hoewel veel organisaties tegenwoordig erkennen dat bedrijfscultuur een direct effect heeft op hun prestaties – omdat het kwaliteit, veiligheid, retentie, winstgevendheid en EBITA verbetert – is het vaak onduidelijk welke veranderingen nodig zijn en waarop deze effect hebben. Het team van consultants kan uw organisatie helpen bij het nemen van beslissingen die direct van invloed zijn op juist die prestatie indicatoren die u het belangrijkst vindt.

De uitkomsten van de Denison meting geven u inzicht in vragen als:

 • Begrijpt uw team/medewerkers de missie en waar u als bedrijf naartoe wilt?
 • Gelooft het team/medewerkers erin dat het bedrijf de concurrentie het hoofd kan bieden en zich goed kan aanpassen aan veranderingen in de markt?
 • Zijn uw mensen betrokken bij de onderneming en vinden ze dat ze de training krijgen die ze nodig hebben?
 • Zijn uw waarden duidelijk en worden ze weergegeven in consistente processen?

Meer over het Denison-model

Denison Model

Wat levert het op?

 • Identificeren van sterktes en zwaktes in de bedrijfscultuur
 • Identificeren en oplossen van mogelijke interne punten van frictie
 • Valideren en ondersteunen van cultuurverandering met harde data
 • Monitoren van cultuurverbetering in de tijd
 • Versterken van bedrijfsprestaties
 • Het creëren van een bedrijfscultuur die talent aantrekt en behoudt
 • Gevalideerde benchmarks om de volgende cultuuraspecten in detail detail te onderzoeken: diversiteit & inclusiviteit, digitalisering, medewerker betrokkenheid, medewerker tevredenheid, innovatie, vertrouwen, veiligheid en risicobeheer,

Hoe werkt het?

Opzetten en duur van de enquête:

 • Voorbereiding en opzet van de enquête duurt ca. 1-2 weken
 • De enquête geeft alle flexibiliteit voor aangepaste segmentatie van de demografie binnen uw organisatie (organogram, functie, opleidingsniveau, dienstverband, geslacht, enz.).
 • Er zijn voorbeeldcommunicatiesjablonen beschikbaar om de interne communicatie te begeleiden en ondersteunen
 • Aangepaste (eigen) vragen kunnen worden toegevoegd aan de vragenlijst (zowel open vragen of vragen met een schaalverdeling)
 • De enquête kan in meer dan 54 talen worden uitgevoerd en worden voorzien van uw bedrijfslogo, enz.

Uitvoering van de enquête:

 • De doorlooptijd van de enquête beantwoording duurt doorgaans 2 weken (met optie om deze termijn te verlengen)
 • Er zijn verschillende manieren om de enquête te distribueren (gedeelde enquêtelink, datafeed-administratie, kiosklink, QR-codes, enz.)
 • U ontvangt de betreffende links om uw enquête uit te kunnen voeren
 • We bieden volledige technische ondersteuning
 • Gedurende de enquête verstrekken we links om de live-responspercentages van werknemers te controleren

Rapportage van de enquête:

 • Rapportages zijn 2-3 werkdagen na sluiting van de enquête beschikbaar
 • Door middel van een web-reporting tool kan uw team zelf demografische rapportages maken en exporteren naar PowerPoint en PDF
 • Om vertrouwelijkheid van individuele input gegevens te garanderen worden alleen segmentatie rapportages gemaakt bij drie of meer respondenten
 • Voor meer informatie over hoe wij omgaan met data security, raadpleeg de security guide

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing, you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

nl_NLNL